DOMY DZIECKA I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

DOMY DZIECKA

Dom dziecka to środowisko zastępcze, które pomimo ogromnego zaangażowania i troski o dzieci, nie zawsze jest w stanie sprostać ich potrzebom i spełniać ich marzenia. Dlatego nieustannie wspieramy lokalne placówki, chętnie odpowiadamy na zgłaszane trudności w realizowaniu celów m.in.: refundując koszty dodatkowych zajęć, nauki języków obcych, przekazując obuwie dla dzieci, pomagając w realizacji dziecięcych marzeń poprzez fundowanie prezentów od św. Mikołaja.

 

Od 2006 roku nieustannie wspieramy działalność Domu dla Dzieci „NASZA CHATA” w Przemyślu. Odpowiadamy na potrzeby wielu placówek w tym m.in:

 

 • Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długim,

 

 • Domu Dziecka w Nowej Sarzynie,

 

 • Domu dla Dzieci i Młodzieży ”Mieszko” w Rzeszowie,

 

 • Domu Dziecka im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli,

 

 • Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu,

 

 • Domu Dziecka w Skopaniu,

 

 • Rodzinnego Domu Dziecka w Tarnobrzegu,  

 

 • Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience,

 

 • Domu Dziecka w Krośnie,

 

 • Domu Dziecka „Moja Rodzina” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Prałkowcach,

 

 • Domu Dziecka w Żyznowie,

 

 • Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku,

 

 • Domu Dziecka w Strzyżowie.

 

DOM NADZIEI W ZAMBII

 

Zambia jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Mieliśmy możliwość zobaczyć z bliska życie jej mieszkańców. To miejsce, w którym oprócz skrajnego ubóstwa społeczeństwo boryka się z wieloma innymi problemami. Naszą uwagę zwrócił St. Lawrence House of Hope, organizacja mająca na celu ochronę i rehabilitację dzieci dotkniętych bezdomnością, działająca w Lusace. W pomoc dla Domu Nadziei zaangażowali się wszyscy pracownicy naszej firmy. Podopiecznym przekazaliśmy najbardziej potrzebne materiały i pomoce szkolne oraz buty.

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

Przystosowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie, podniesienie ich szans poprzez wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, działania kompensacyjne i terapeutyczne stanowią ogromne wyzwanie dla placówek wychowawczo-opiekuńczych. Świadomość wagi tych działań czyni nas odpowiedzialnymi za ich realizację. Dlatego systematycznie wspieramy placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazując im pomoc finansową oraz obuwie dla dzieci i młodzieży. Nasze wsparcie otrzymały m. in:

 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza ”Oratorium” w Przemyślu,

 

Powiatowa Placówka Socjalizacyjna w Sanoku,

 

Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła  w Widełce,  

 

Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym,

 

Katolicka Placówka Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące,

 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  – Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w Przemyślu,

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza św. Barbary w Tarnobrzegu.

DOMY DZIECKA I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE