Gwarancja - zegarki Kazar

Gwarancja - zegarki Kazar

Nasze zegarki zostały stworzone z najwyższej klasy materiałów oraz z dbałością o najmniejszy szczegół. Aby zapewnić o naszym przywiązaniu do jakości i kontynuować najwyższy standard obsługi Klienta, wprowadziliśmy gwarancję. Zobowiązujemy się w niej do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych produktu, które powstały z przyczyn wynikających ze sposobu jego wykonania lub materiałów użytych do produkcji zegarka.
Zegarki Kazar zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objęte są dwuletnią gwarancją. Data zakupu, od której liczony jest okres gwarancyjny, wpisana jest w karcie gwarancyjnej. Gwarancja powinna być podpisana, oznaczona datą i pieczątką sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Reklamację z tytułu gwarancji możesz złożyć na przykład w salonie Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano zakupu bądź przesłać na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Kazar:

Kazar Group Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
z dopiskiem "Reklamacja" 

Dla sprawnego przebiegu procesu gwarancyjnego, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji, numer telefonu  lub adres poczty elektronicznej , datę nabycia towaru,
  • rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub w inny wskazany sposób.

Prosimy, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz kartę gwarancyjną.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji z tytułu gwarancji.
Formularz reklamacji z tytułu gwarancji.pdf

Lista salonów Kazar

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.