2560-lwg_1_
2560-lwg_2_
lwg__mobile_kolor

Jako Kazar wspieramy odpowiedzialną produkcję butów i akcesoriów skórzanych, dlatego staliśmy się dumnymi członkami Leather Working Group. Cieszymy się, że możemy dbać o zrównoważony rozwój inwestując w praktyki przyjazne dla środowiska.

Leather Working Group to założona w 2005 roku, kierowana przez członków globalna organizacja non-profit, której celem jest dążenie do doskonałości w branży skórzanej i minimalizowanie negatywnego wpływu procesu produkcji na środowisko. Jej zadaniem jest też wzmocnienie pozytywnego postrzegania branży, edukowanie, inspirowanie oraz stawianie nowych wyzwań firmom członkowskim. Obecnie organizacja reprezentuje ponad 25% światowej produkcji galanterii skórzanej.

www.leatherworkinggroup.com