REKLAMACJE I PLATFORMA ODR

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


Reklamację możesz złożyć:

Kazar Group Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
z dopiskiem "Reklamacja"

Aby odesłać przesyłkę na nasz koszt, skorzystaj z darmowych zwrotów za pośrednictwem Paczkomatów InPost na stronie: https://szybkiezwroty.pl/. Uzupełniając  formularz, w polu numer zamówienia wpisz „REKLAMACJA”.

Jeśli chcesz nadać przesyłkę na nasz koszt za pośrednictwem kuriera, napisz do nas na bok@kazar.com, a my zamówimy kuriera dla Ciebie

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

 •  imię i nazwisko,
 •  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 •  datę nabycia towaru,
 •  rodzaj reklamowanego towaru,
 •  dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 •  Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób).
 • dowód zakupu*

*Dowodem zakupu może to być na przykład paragon fiskalny, kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej, nr zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:bok@kazar.com.

ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzeżenia co do  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com. Ustosunkujemy się do nich nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w szczególności informując Ciebie o działaniach podjętych w celu wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto jeżeli wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości w powyższym terminie jest niemożliwe lub utrudnione, poinformujemy Cię o terminie wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości.Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kazar wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu Kazar

REKLAMACJE I ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


REKLAMACJE I PLATFORMA ODR

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


Reklamację możesz złożyć:

Kazar Group Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
z dopiskiem "Reklamacja"

Aby odesłać przesyłkę na nasz koszt, skorzystaj z darmowych zwrotów za pośrednictwem Paczkomatów InPost na stronie: https://szybkiezwroty.pl/. Uzupełniając  formularz, w polu numer zamówienia wpisz „REKLAMACJA”.

Jeśli chcesz nadać przesyłkę na nasz koszt za pośrednictwem kuriera, napisz do nas na bok@kazar.com, a my zamówimy kuriera dla Ciebie

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

 •  imię i nazwisko,
 •  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 •  datę nabycia towaru,
 •  rodzaj reklamowanego towaru,
 •  dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 •  Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób).
 • dowód zakupu*

*Dowodem zakupu może to być na przykład paragon fiskalny, kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej, nr zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com.

ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzeżenia co do  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com. Ustosunkujemy się do nich nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w szczególności informując Ciebie o działaniach podjętych w celu wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto jeżeli wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości w powyższym terminie jest niemożliwe lub utrudnione, poinformujemy Cię o terminie wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości.


ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kazar wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu Kazar