OŚWIADCZENIE KAZAR GROUP SP. Z O.O. W SPRAWIE FAŁSZYWYCH REKLAM PROMUJĄCYCH NIEISTNIEJĄCE AKCJE.   

REKLAMACJE I PLATFORMA ODR

Jeżeli jakość zakupionego towaru okazała się niezgodna z umową, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar zgodny z umową. Zapewniamy, że w przypadku niezgodności sprzedanego towaru z umową, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową zawartą po 1 stycznia 2023 roku określonew przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytuł XI działu II. Do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 roku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 i następne.


Reklamację możesz złożyć bezpośrednio w Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia>> Znajdź najbliższy salon Kazar lub przesyłając niezgodny z umową towar, dowód jego zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji.pdf na adres: Biuro Obsługi Klienta Kazar, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Reklamacja".

 

Jeśli chcesz nadać przesyłkę na nasz koszt, napisz na adres bok@kazar.com. Do wiadomości dołącz wypełniony Formularz reklamacji.pdf  oraz dokumentację fotograficzną (zdjęcie dowodu zakupu, zdjęcia całego produktu oraz uszkodzenia z dalszej i bliższej perspektywy). Odpowiemy na Twoje zgłoszenie jak najszybciej.

*Dowodem zakupu może być na przykład paragon fiskalny, faktura, wydruk z karty płatniczej, numer zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:bok@kazar.com.

ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzeżenia co do  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com. Ustosunkujemy się do nich nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w szczególności informując Ciebie o działaniach podjętych w celu wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto jeżeli wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości w powyższym terminie jest niemożliwe lub utrudnione, poinformujemy Cię o terminie wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości.Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kazar wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu Kazar

REKLAMACJE I ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


REKLAMACJE I PLATFORMA ODR

Jeżeli jakość zakupionego towaru okazała się niezgodna z umową, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar zgodny z umową. Zapewniamy, że w przypadku niezgodności sprzedanego towaru z umową, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową zawartą po 1 stycznia 2023 roku określonew przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytuł XI działu II. Do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 roku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 i następne.


Reklamację możesz złożyć bezpośrednio w Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia>> Znajdź najbliższy salon Kazar lub przesyłając niezgodny z umową towar, dowód jego zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji.pdf na adres: Biuro Obsługi Klienta Kazar, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Reklamacja".

 

Jeśli chcesz nadać przesyłkę na nasz koszt, napisz na adres bok@kazar.com. Do wiadomości dołącz wypełniony Formularz reklamacji.pdf  oraz dokumentację fotograficzną (zdjęcie dowodu zakupu, zdjęcia całego produktu oraz uszkodzenia z dalszej i bliższej perspektywy). Odpowiemy na Twoje zgłoszenie jak najszybciej.

*Dowodem zakupu może być na przykład paragon fiskalny, faktura, wydruk z karty płatniczej, numer zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:bok@kazar.com.

ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzeżenia co do  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com. Ustosunkujemy się do nich nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w szczególności informując Ciebie o działaniach podjętych w celu wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto jeżeli wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości w powyższym terminie jest niemożliwe lub utrudnione, poinformujemy Cię o terminie wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości.


REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:bok@kazar.com.

ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzeżenia co do  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@kazar.com. Ustosunkujemy się do nich nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w szczególności informując Ciebie o działaniach podjętych w celu wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto jeżeli wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości w powyższym terminie jest niemożliwe lub utrudnione, poinformujemy Cię o terminie wyjaśniania lub usunięcia nieprawidłowości.


ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kazar wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu Kazar