DLA NIEJ      SALE-A-BRATE      DLA NIEGO

RODO


Kazar Group Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

W związku z powyższym, pragniemy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy odpowiednie Polityki i procedury, które zapewniają zgodność naszej organizacji z wytycznymi RODO i każdego dnia staramy się je udoskonalać, zapewniając Państwu poczucie bezpieczeństwa. Chronimy Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich utratą oraz zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

Wypełniając obowiązki nałożone na nas art. 13 ust 1 i 2 RODO, poniżej prezentujemy treść klauzul informacyjnych, przewidzianych dla różnych sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z nami: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób składających reklamacje: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób nagranych w czasie rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób wypożyczających nasze towary: pobierz

Klauzula informacyjna dla naszych kontrahentów: pobierz

Klauzula informacyjna dla pracowników naszych kontrahentów: pobierz

Klauzula informacyjna Facebook/Instagram : pobierz


RODO


Kazar Group Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

W związku z powyższym, pragniemy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy odpowiednie Polityki i procedury, które zapewniają zgodność naszej organizacji z wytycznymi RODO i każdego dnia staramy się je udoskonalać, zapewniając Państwu poczucie bezpieczeństwa. Chronimy Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich utratą oraz zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

Wypełniając obowiązki nałożone na nas art. 13 ust 1 i 2 RODO, poniżej prezentujemy treść klauzul informacyjnych, przewidzianych dla różnych sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z nami: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób składających reklamacje: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób nagranych w czasie rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym: pobierz

Klauzula informacyjna dla osób wypożyczających nasze towary: pobierz

Klauzula informacyjna dla naszych kontrahentów: pobierz

Klauzula informacyjna dla pracowników naszych kontrahentów: pobierz

Klauzula informacyjna Facebook/Instagram : pobierz