DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE


W Kazar dbamy o to, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniały wszystkie wymagane normy. Poniżej znajdą Państwo dostęp do deklaracji zgodności UE dla poszczególnych środków ochrony indywidualnej - takich jak okulary przeciwsłoneczne Kazar - potwierdzających spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE


W Kazar dbamy o to, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniały wszystkie wymagane normy. Poniżej znajdą Państwo dostęp do deklaracji zgodności UE dla poszczególnych środków ochrony indywidualnej - takich jak okulary przeciwsłoneczne Kazar - potwierdzających spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.